Galerie

Training

 

Trainingslokal

 

Trainingsuniform

 

3. HV vom 01.03.2024

 

2. HV vom 24.02.2023

 

2. Kwoon – Umbau 2023

 

1. HV (Gründungsversammlung) vom 17.12.2019

 

Neueröffnung vom 28.12.2018

 

1. Kwoon – Training ab 08.01.2019

 

1. Kwoon – Umbau 2018